Polityka prywatności i bezpieczeństwa

 

Ponieważ szanujemy Twoje prawo do prywatności, postanowiliśmy udostępnić dokument, który prezentuje dotyczące przetwarzania danych stanowisko Fundacji „Byka za Rogi” (dalej Fundacja).

 

 

Dane osobowe

Fundacja gromadzi dane osobowe w celu efektywnej obsługi realizowanych zleceń, promocji tworzonych produktów oraz wyczerpującej informacji dotyczącej świadczonych usług skierowanej do potencjalnych odbiorców tych usług.
Fundacja nie udostępnia gromadzonych danych osobowych podmiotom trzecim.
Odbiorcami zebranych danych osobowych są pracownicy Fundacji oraz osoby  i firmy współpracujące z nią przy realizacji świadczonych usług.
Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo dostępu do nich oraz prawo ich poprawienia.

 

 

Administrator danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95.46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej RODO oraz przepisy krajowe wprowadzone na mocy RODO informujemy, iż administratorem danych osobowych jest Fundacja „Byka za Rogi” z siedzibą przy ul. Parkowej 6, 05-092 Łomianki, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 2016-09-28 r., KRS 0000638393, NIP 7010618656 (dalej: Organizator).

 

 

Formularz kontaktowy i zgłoszeniowy

Informacje podane w formularzach wykorzystywane są do kontaktów z osobami zainteresowanymi z konkursem „Mamela”  w celu realizacji obowiązków wynikających z zawartych umów oraz odpowiedzi na pytania.

 

 

Gromadzenie i przetwarzanie danych

Wszelkie gromadzone informacje, są przechowywane i przetwarzane przez Fundację „Byka za Rogi” z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.

 

 

Udostępnianie danych

Każda osoba zainteresowana i uczestnicząca w konkursie posiada możliwość wyboru w jakim zakresie chce korzystać z możliwościach uczestnictwa dostępnych na stronie i udostępniać informacje na swój temat. Wysłanie formularzu i udostępnianie danych jest dobrowolną decyzją użytkownika.
W przypadku naruszenia prawa lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, Fundacja „Byka za Rogi” może udostępnić zgromadzone dane osobowe organom wymiaru sprawiedliwości.

 

 

Pliki cookies

Przeglądarka internetowa osoby korzystającej z usług Fundacja „Byka za Rogi” może przechowywać pliki tekstowe (ang. „cookies”) na dysku jej komputera. Znajdują się w nich informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych.
Za pomocą plików Cookies nie jest możliwa identyfikacja użytkownika ani przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
Pliki cookies są przechowywane na komputerach użytkowników w celu: lepszego dopasowania aplikacji do potrzeb użytkowników, tworzenia statystyk oglądalności dla naszych partnerów treściowych i reklamodawców, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań użytkownika, tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby.
Za pomocą zmiany ustawień można całkowicie wyłączyć możliwość przechowywania plików cookies na dysku twardym komputera. Jednakże efektem takiej zmiany może być utrata możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności strony internetowej konkursowej „Mamela”.

 

 

Cel polityki prywatności i bezpieczeństwa

Celem Fundacji jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony zgromadzonym danym osobowym. Fundacja zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w polityce prywatności i bezpieczeństwa o czym niezwłocznie będzie informować na swojej stronie internetowej oraz za pomocą wiadomości mailowych wysyłanych do użytkowników.

Każdą osobę korzystającą z serwisu i usług mamela.pl obowiązuje aktualna polityka prywatności.
Serwis nie udostępnia ani nie sprzedaje osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, prosimy nie odwiedzać naszego serwisu internetowego oraz nie udostępniać swoich danych osobowych.

Fundacja „Byka za Rogi” oraz firmy współpracujące przy tworzeniu projektu mamela.pl są otwarte na wszelkie opinie, uwagi i pytania, dotyczące zachowania poufności informacji. Prosimy o kierowanie ich na adres: Fundacji lub na adres mailowy: info@mamela.pl