O inicjatywie

Celem Akcji „Mamela” jest tworzenie serdecznej atmosfery dla działań przeciw wykluczeniom. To właśnie szeroko rozumiana twórczość artystyczna sprzyja niestereotypowemu postrzeganiu inności. Także uczestnictwo w pracach artystycznych dotyczących wykluczeń, (a czasami – wspólne działania z wykluczonymi właśnie) – pozwalają lepiej dostrzec ich problemy.  Zrozumieć więc wykluczonych możemy tylko wtedy, gdy zaakceptujemy ich inność.

Stowarzyszenie „Sztuka Włączania”

Dlaczego nasza akcja jest skierowana m.in. do szkół? Jest tak, ponieważ  szkoły odgrywają główną rolę w tworzeniu społeczeństwa integracyjnego. Szkoła jest szansą dla młodych ludzi, by się nawzajem poznawać, wspierać i mieć dla siebie szacunek.

Edukacja włączająca (inclusive education) została uznana za najskuteczniejszą ścieżkę edukacji osób z niepełnosprawnością. Włączenie do zwykłego życia jak najwcześniej przynosi  pozytywne efekty, nie tylko dla nich, lecz dla całego społeczeństwa.

Edukacja włączająca jest kluczowym aspektem włączania dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami już od wczesnych lat do aktywnego udziału w codziennym życiu. Uczy szacunku, akceptacji różnic i przygotowuje do dorosłego życia w integracyjnym społeczeństwie.

Różnorodność staje się normalnym zjawiskiem. Badania naukowe prowadzone przez Europejską Agencję ds. Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej w 2012 r. potwierdzają, że umieszczenie dzieci z niepełnosprawnością w placówce realizującej edukację włączającą pozwala na uzyskanie lepszych osiągnięć i ma pozytywny wpływ na rodziny.

Tak jak podsumowali uczniowie ze szkoły realizującej program edukacji  włączającej (raport Europejskiej Agencji ds. Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej, str. 16):

 

Zgodnie z deklaracją z Salamanki UNESCO 1994, „dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych muszą mieć dostęp do zwykłych szkół, które powinny przyjąć je w ramach nauczania stawiającego w centrum zainteresowania dziecko […][…]. Szkoły o tak otwartej orientacji są najskuteczniejszym środkiem zwalczania dyskryminacji, tworzenia przyjaznych społeczności, budowania otwartego społeczeństwa”.

„Uczniowie pełnosprawni i niepełnosprawni mogą się od siebie nawzajem uczyć i wymieniać wiedzę”, „Jest to dobre dla nas i dla nich. Ważne jest, aby dostrzec korzyści dla każdego w klasie” oraz „edukacja włączająca sprawia, że dzieci ze szkół ogólnodostępnych stają się bardziej tolerancyjne, mają bardziej otwarte umysły”.

Jeżeli jesteś dyrektorem szkoły, nauczycielem, przedszkolanką i chcesz dowiedzieć się więcej o edukacji włączającej, kliknij tu i przeczytaj raport. Możesz również zadzwonić do naszej Fundacji lub do Stowarzyszenia Sztuka Włączania.

Konkurs Mamela pozwala wszystkim poznać wiele pozytywnych historii włączenia i zainspirować się do działania. Zrób pierwszy krok, obejrzyj nasz wideoklip, pobierz materiały i włącz się do akcji! Muzyka jest dobrym narzędziem do wprowadzenia zmian. Skorzystaj i z niej i Ty!

Fundacja Byka za Rogi

W Fundacji Byka za Rogi pracują terapeuci i wolontariusze z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi z autyzmem i innymi dysfunkcjami.

Fundacja Byka za Rogi działa w ośrodku jeździeckim Stajnia Prowincja w Łomiankach pod Warszawą. Skupia terapeutów oraz zagorzałych fanów środowiska jeździeckiego, dzieci i ich rodziny. Główną  aktywnością Fundacji  są zajęcia hipoterapii i prowadzenie z powodzeniem terapii dla dzieci. Filip Aleksander jest pracownikiem Stajni Prowincja.